Loader

Kamēr pastāv jebkāda Gaisma,

pastāvēs arī Ēna. Un tā ir sava veida dualitāte, kurā mēs dzīvojam. Šeit apkopotās piezīmes mums parāda, ka visam ir Ēna, bet, ja fiziski reālu Ēnu noteikt ir viegli, tad psiholoģisko Ēnu noteikt ir daudz grūtāk. Cerams, ka pēc šīs sadaļas izlasīšanas Jums to izdarīt būs vieglāk.

Мы с вами живем в дуальном мире

1. Kas ir Ēna?

Mēs visi zinām, kas ir Ēna šī vārda klasiskajā, ikdienas nozīmē, - tas ir tumšs atspulgs no apgaismota cilvēka, auga, dzīvnieka vai jebkura priekšmeta.

2. TUMŠA ĒNA

Katrs no mums ir uzaudzis ģimenē, konkrētā sabiedrībā un kultūrā, kurām ir savas vērtības un aizliegumi. Bērnu audzināšana šajā kontekstā nozīmē to,

3. ZELTA ĒNA

Mēs ar Jums jau runājām par Ēnas Tumšo pusi, par to, ka mūsu Tumšās Ēnas citos cilvēkos mūs pašus biedē vai kaitina. Bet ir arī Ēnas, kuras mūs piesaista.

4. KULTŪRAS ĒNA

Ēna šī vārda psiholoģiskajā nozīmē atrodas ne tikai starp indivīdiem, bet arī starp valstīm, tautām, profesionālajām grupām un dažādām kopienām.

5. AGRESIJAS UN IEvainojamības ĒNA

Iedomājieties līniju, kura savieno Agresijas un Ievainojamības polaritātes. Bieži gadās, ka, ja Jūs saskaraties ar kādu no šiem poliem, piemēram, ar Agresiju,

6. Bezpalīdzības ĒNA

Apskatīsim vēl vienu līniju, kura savieno divas citas polaritātes: no vienas puses Bezpalīdzību, no otras - Aktīvo darbību kā daļu no Visvarenības pola.

Как выглядит стабильность

7. STABILITĀTES ĒNA

Nedaudz pievērsīsim uzmanību tam,
чтобы посмотреть на нашу Стабильность или Нестабильность. И то и другое может быть, как и в Тени так и  …

8. ĒNA SEKSUĀLĀS ATTIECĪBĀS

Mūsdienās seksuālās attiecības mums lielākā mērā kalpo prieka gūšanai un, mazākā mērā, vairošanai. Tāpēc katrai kultūrai ir sava vērtību sistēma,

В западной культуре смерть находится в Тени несмотря на то

9. NĀVES ĒNA

Nāves tēma ir viena no Ēnu tēmām. Bet mēs visi esam mirstīgi. Mūsu attieksme pret nāvi bieži sakņojas mūsu ģimenē, jo katrai ģimenei ir sava veida personiskā